TRĪS LIETAS!
Aktuāla intervija!
Nolikumi komersantiem 2016!
Fiziskām personām
Pakalpojumu veidi
Juridiskām personām
Par mums
Tēmas
Ievērībai
Sadarības partneri
Reklāma


Top.LV
 


Jadviga Neilande

Sertificēta nodokļu konsultante
SIA T & D Advance valdes priekšsēdētāja
Uzmanību - jaunums!

Izdevumu "Nodokļi un Komercija" lejuplādējuši vairāk nekā 2000!

Pirmajā jaunā izdevuma “Nodokļi un Komercija” klajā nākšanas nedēļā to lejuplādējuši jau vairāk nekā 2000 interesenti, to skaitā biznesa uzņēmumu un valsts iestāžu darbinieki, kā arī privātpersonas. Iedzīvotāji izrāda lielu interesi iepazīties ar jauno izdevumu, norādot, ka nodokļu jautājumi šobrīd ir īpaši nozīmīgi ikvienā jomā strādājošajiem.

Šobrīd, kad likumdošana nodokļu jomā nepārtraukti mainās un uzņēmumiem ir ļoti rūpīgi jāseko līdzi notiekošajam, lai būtu spējīgi kaut nedaudz plānot savu biznesu, uzņēmējiem vairāk nekā jebkad nepieciešams regulārs un profesionāls konsultants šajos jautājumos. “Nodokļi un Komercija” ir izdevums, kurā grāmatvežiem, uzņēmumu vadītajiem vai finanšu direktoriem iespējams atrast visu sev nepieciešamo informāciju, sekot līdzi izmaiņām nodokļu apmaksu termiņos un citām aktualitātēm.

“Lielā lasītāju interese vēlreiz apliecina mūsu pārliecību, ka Latvijas tirgū ir nepieciešams izdevums, kurā tiktu publicēta visa aktuālā informācija par nodokļu politiku, piemērošanu un komercdarbību ne tikai skaitļos un lēmumos, bet arī sasaistot to visu ar reālo situāciju. Lasītāji novērtē speciālistu viedokli, konsultācijas, iespēju interaktīvi apmainīties ar informāciju un uzzināt tieši sev nepieciešamās atbildes uz jautājumiem. Šobrīd, darbojoties biznesā, rodas ļoti daudz jautājumi, uz kuriem līdz šim atbildes atrast bija grūti. Mēs ar izdevuma starpniecību centīsimies šo informāciju lasītājiem nodrošināt iespējami ātri,” norāda “Nodokļi un Komercija” redaktore Jadviga Neilande.

Pirmajā izdevumā interesenti var iepazīties ar jaunumiem darba devēju dāvanu un ziedojumu regulējumiem, deklarāciju iesniegšanu un citiem aktuāliem jautājumiem. Tāpat pieejama informācija par PVN optimizāciju, pašnodarbinātā nodokļu politiku, jurista padoms par dividenžu maksājumiem, kā arī citas aktualitātes par darba attiecībām, sociālo apdrošināšanu un grāmatvedību. Ar izdevumu iespējams iepazīties šeit: http://bit.ly/nodokli, bet ar tā iknedēļas pielikumu “Gudri!”, šeit: http://bit.ly/_gudri.

Izdevums “Nodokļi un Komercija” tiks izdots reizi mēnesī, taču katru nedēļu pie lasītājiem nonāks speciālais pielikums “Gudri!”, kurā būs publicēta informācija par nozares jaunumiem un aktualitātēm, ka arī eksperti sniegs atbildes uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem. “Nodokļi un Komercija” veidots kā elektronisks izdevums, lai padarītu to maksimāli pieejamu un ērti lietojamu. Pieteikties izdevumam iespējams, aizpildot un nosūtot uz e-pastu anketu: http://bit.ly/pieteikums.Tātad no 2010. gada 5. marta interesentiem jau pieejams kļuvis elektroniskā izdevuma “Nodokļi un Komercija” pirmais numurs, kurā apkopota visa aktuālākā informācija par nodokļu politiku – nodokļu piemērošanu, aprēķināšanu, izmaiņām – grāmatvedības un komercdarbības tiesiskajiem jautājumiem.

“Lai veiksmīgi realizētu uzņēmējdarbību, izmantotu visas iespējas un nepārmaksātu, uzņēmumiem ir ļoti būtiski sekot līdzi visām aktualitātēm finanšu un likumdošanas jomā par nodokļu politiku. Nereti uzņēmumu speciālistiem – grāmatvežiem un finanšu direktoriem – rodas sarežģījumi arvien jauno noteikumu piemērošanā un iedzīvināšanā savā uzņēmumā, tādēļ ar jaunā izdevuma palīdzību centīsimies ne vien sniegt aktuālo informāciju, bet arī diskutēsim un uzklausīsim jomas ekspertus, kas jaunos noteikumus var izskaidrot,” norāda “Nodokļi un Komercija” redaktore Jadviga Neilande.

“Nodokļi un Komercija” veidots kā elektronisks izdevums, lai padarītu to maksimāli pieejamu un ērti lietojamu. Ar pirmo izdevumu ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties bez maksas atsūtot pieteikumu uz nodokli@nk.lv, lai rastu pilnīgāku priekšstatu par izdevuma saturu. “Nodokļi un Komercija” tiks izdots regulāri – katru mēnesi, savukārt, katru nedēļu lasītāji varēs iepazīties ar izdevuma pielikumu “Gudri!”, kurā nepārtraukti būs iespēja sekot līdzi izmaiņām likumdošanā un uzklausīt ekspertu viedokļus.

Paralēli elektroniskajam izdevumam tiek atvērts arī informatīvais tālrunis, kur izdevuma abonentiem nozares eksperti atbildēs uz visiem interesentu jautājumiem un sniegs konsultācijas nodokļu piemērošanas un apmaksas jautājumos. Tādējādi iespējams nodrošināt uzņēmējiem un nozares speciālistiem pilnvērtīgas konsultācijas viņiem aktuālos jautājumos.                                                    Aktuāli! 

Atgādinām, ka tuvojas gada pārskatu, uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas un pievienotās vērtības nodokļa gada deklarācijas iesniegšanas termiņš. 

Pievienotās vērtības nodokļa gada deklarācijas termiņš ir 1.maijs.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju iesniedz vienlaicīgi ar uzņēmuma gada pārskatu.            

Uzņēmumu gada pārskats jāiesniedz:

1.      ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 30.aprīlim).

2.      komercsabiedrībām, kuru darbības apjoms pārsniedz divus no minētajiem kritērijiem:

         -          bilances kopsumma – 1.000.000 Ls;

         -          neto apgrozījums – 2.400.000 Ls;

         -          vidējais darbinieku skaits – 250,

ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām (līdz 31.jūlijam).

Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts vienlaikus ar gada pārskatu jāiesniedz tikai tiem uzņēmumiem, kuri pārsniedz divus no šādiem kritērijiem:

          -          bilances kopsumma – 250 000 Ls.

          -          neto apgrozījums – 500 000 Ls.

          -          pārskata gada vidējais darbinieku skaits – 25.

Gada pārskata sastāvdaļas:

1.      Finanšu pārskats:

          -          bilance;

          -          peļņas vai zaudējuma aprēķins;

          -          naudas plūsmas pārskats;

          -          pašu kapitāla izmaiņu pārskats;

          -          pielikums.

2.      Uzņēmuma vadības ziņojums par uzņēmuma attīstību pārskata gadā.

3.      Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts.

* Sastādot uzņēmumu gada pārskatu, jāņem vērā likums „Par grāmatvedību”, Gada pārskatu likums un Latvijas grāmatvedības standarti:

LGS Nr.1 „Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes”;

LGS Nr.2 „Naudas plūsmas pārskats”;

LGS Nr.3 „Notikumi pēc bilances datuma”;

LGS Nr.4 „Grāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas”;

LGS Nr.5 „Ilgtermiņa līgumi”;

LGS Nr.6 „Ieņēmumi”;

LGS Nr.7 „Pamatlīdzekļi”;

LGS Nr.8 „Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi”.

banner Xchange network
Autortiesības SIA T & D Advance, web-izstrāde SIA Web Stils.