TRĪS LIETAS!
Aktuāla intervija!
Nolikumi komersantiem 2016!
Fiziskām personām
Pakalpojumu veidi
Juridiskām personām
Par mums
Tēmas
Ievērībai
Sadarības partneri
Reklāma


Top.LV
 


Jadviga Neilande

Sertificēta nodokļu konsultante
SIA T & D Advance valdes priekšsēdētāja

  Fiziskām personām mēs piedāvājam sekojošas jautājumu tēmas, par kurām varat saņemt izsmeļošu informāciju, konsultāciju  vai sagatavotu materiālu:

1. Saimnieciskās darbības veicējiem (pašnodarbinātajam personām) piedāvājam profesionālas atbildes uz jautājumiem un informatīvos materiālus par nodokļiem un komercdarbību, saimnieciskās darbības reģistrēšanu un uzsākšanu, par grāmatvedības uzskaiti, kā arī piedāvājam aizpildīt gada ienākumu deklarāciju.

 2. Personām, kas pārdevušas nekustamo īpašumu, personīgo mantu (automašīnu u.c.), kā arī tiem, kas vēlas iesniegt VID attaisnotos izdevumus par izglītību un medicīnas pakalpojumiem piedāvājam aizpildīt gada ienākumu deklarāciju.

3. Latvijas iedzīvotajiem, kas strādā ārzemēs un nerezidentiem, kas gūst ienākumus Latvijas Republikā- piedāvājam aizpildīt gada ienākumu deklarāciju.

4. Studentiem piedāvājam informatīvos materiālus par nodokļiem, komercdarbību un citiem jautājumiem zināšanu papildināšanai un kursa darbu sagatavošanai. Par nepieciešamajiem materiāliem, kas vēl nav mūsu piedāvājuma klāstā, iesakām rakstīt uz  un mēs Jums atbildēsim par iespējām tos sagatavot.

5. Pensionāriem sniedzam padomus par pensijas aprēķināšanu.

6. Jaunajām māmiņām, bezdarbniekiem un citam personām - par sociālajiem pabalstiem.

7. Darba ņēmējiem - par darba tiesiskajam attiecībām (darba līgumiem, atvaļinājumiem, darba aizsardzību, algas noteikšanu un aprēķinu, slimības lapām).

8. Patērētājiem - par patērētāju tiesībām atgriezt nekvalitatīvu preci.

9. Piedāvājam vislabāko risinājumu uz Jūsu problēmsituāciju saistībā ar nodokļiem, komercdarbību vai citiem jautājumiem. Palīdzēsim Jums ar profesionāliem padomiem gadījumos, kad Jums jāiesniedz audita procesa nodrošināšanai papildus deklarācijas un pierādījumi pamatotiem izdevumiem.

banner Xchange network
Autortiesības SIA T & D Advance, web-izstrāde SIA Web Stils.