TRĪS LIETAS!
Aktuāla intervija!
Nolikumi komersantiem 2016!
Fiziskām personām
Pakalpojumu veidi
Juridiskām personām
Par mums
Tēmas
Ievērībai
Sadarības partneri
Reklāma


Top.LV
 


Jadviga Neilande

Sertificēta nodokļu konsultante
SIA T & D Advance valdes priekšsēdētāja
OBLIGĀTIE DOKUMENTI KATRAM KOMERSANTAM! Lai veiktu komercdarbību Jums ir obligāti nepieciešami šādi dokumenti, kurus reglamentē Latvijas normatīvie akti: 1. Nolikums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu: (aizdomīgu darījumu un neparastu darījumu pazīmes, klienta identificēšana, darbinieku apmācība, atskaites, kārtība par ziņošanu, rīkojumi). Nepieciešams neatkarīgajiem grāmatvežiem un grāmatvežu firmām, zvērinātiem revidentiem un revidentu firmām, advokātiem un advokātu birojiem, nodokļu konsultantiem un konsultantu firmām, neatkarīgajiem juristiem un juridiskajām firmām, transportlīdzekļu tirgotājiem, zvērinātiem notāriem un birojiem, kredītiestādēm, nekustamā īpašuma pārdevējiem, dārgmetālu pārdevējiem, kultūras pieminekļu tirgotājiem, izložu un azartspēļu organizētājiem, kredītiestādēm, finanšu iestādēm, inkasatoru firmām, u.c. pakalpojumu sniedzējiem, ja skaidrās naudas darījums dienā pārsniedz 15 000 eiro). 2. Grāmatvedības politika: Grāmatvedības metodika; Krājumu uzskaites kārtības noteikumi; Grāmatvedības kontu plāns; Uzņēmumā ieviestās uzskaites objektu kodu sistēmas, simbolu un saīsinājumu lietošanas noteikumi; Grāmatvedības ierakstu, dokumentu un reģistru glabāšanas noteikumi; Dokumentu apgrozības apraksts vai shēma; Inventarizācijas instrukcija; Gada pārskata u.c. grāmatvedības pārskatu sagatavošanas noteikumi; Ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, saistību un pašu kapitāla instrumentu klasifikācijas kritēriji; Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumi; Grāmatvedības datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības uzņēmumā. Nolikums par vieglās automašīnas izmantošanu saimnieciskajā darbībā: (ceļazīmes paraugs, grāmatvedības uzskaite, nodokļu aprēķināšana, automašīnas lietošana, turēšana, darbinieku atskaites, rīkojumi). 3. Darba aizsardzības sistēma: (darba aizsardzības instrukciju un dokumentu paraugi – svarīgākā vispārējā informācija, ievadinstruktāža, DA pasākumu plāns, reģistrācijas dokumenti, instrukcijas,- darbs ar datoru, darbs ar kopētāju, ugunsdrošības noteikumi, u.c.) Dokumenti ir obligāti. Dokumentus pieprasa kompetentās iestādes tematisko pārbaužu laikā! Dokumentus var pasūtīt: T.: 29152561 info@manadeklaracija.lv www.manadeklaracija.lv Jur.adrese: SIA T & D Advance, Sigulda, Gaismas iela 16. • sniedzam nodokļu konsultācijas un juridiskos pakalpojumus. • pārsūdzam VID lēmumus un pārstāvam klientu tiesā; • organizējam individuālos un publiskos seminārus un kursus; • sniedzam grāmatvedības audita pakalpojumus. • risinām nestandarta situācijas nodokļu nomaksas domstarpību, nodokļu plānošanas radušos rūpju gadījumos.
banner Xchange network
Autortiesības SIA T & D Advance, web-izstrāde SIA Web Stils.