TRĪS LIETAS!
Aktuāla intervija!
Nolikumi komersantiem 2016!
Fiziskām personām
Pakalpojumu veidi
Juridiskām personām
Par mums
Tēmas
Ievērībai
Sadarības partneri
Reklāma


Top.LV
 


Jadviga Neilande

Sertificēta nodokļu konsultante
SIA T & D Advance valdes priekšsēdētāja

   Juridiskām personām, mēs piedāvājam atbildes uz Jūsu jautājumiem:

1. Par komersantu dibināšanu, reģistrēšanu, reorganizēšanu, likvidēšanu;

2. Par komercdarbību;

3. Par komercdarbību licencēšanu;

4. Par nodokļiem;

5. Par grāmatvedību un gada pārskatiem;

6. Par darba tiesiskajām attiecībām;

7. Par tiesībām, atbildību un pienākumiem;

8. Par iespējamo situācijas risinājumu,

   kā arī dažādus tematiskos aprakstus, nodokļu aprēķinus, veidlapas, līgumu un reģistrācijas dokumentu paraugus.

banner Xchange network
Autortiesības SIA T & D Advance, web-izstrāde SIA Web Stils.