TRĪS LIETAS!
Aktuāla intervija!
Nolikumi komersantiem 2016!
Fiziskām personām
Pakalpojumu veidi
Juridiskām personām
Par mums
Tēmas
Ievērībai
Sadarības partneri
Reklāma


Top.LV
 


Jadviga Neilande

Sertificēta nodokļu konsultante
SIA T & D Advance valdes priekšsēdētāja

Labdien, cienījamās dāmas un godātie  kungi!

Saskaņā ar likumu grozījumiem, izdarītiem jau 2011. gadā, esam izstrādājuši nolikumus par:

 1. Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu esam izstrādājuši iekšējās kontroles sistēmu.

      Kārtība ir obligāti nepieciešama ļoti daudziem komersantiem.

     Saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksu par šīs sistēmas neieviešanu un citiem pārkāpumiem sods kopā var būt līdz 2000 latiem.

 2.  Saskaņā ar Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41.punktu, katram uzņēmumam vai individuālajam komersantam, kas kārto divkāršo grāmatvedību, obligāti ir jāizstrādā grāmatvedības politika.

      Vienotā parauga grāmatvedības politikā ietilpstošās pozīcijas skatiet pielikumā.

      Saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksu par grāmatvedības politikas neesamību paredzēts sods līdz 250 latiem. Par atkārtotu pārkāpumu var ierosināt Krimināllietu.

3. Saskaņā ar darba aizsardzības likumu esam izstrādājuši vienoto darba aizsardzības sistēmu (informācijas un pamatdokumentu paketi), kas nepieciešama katram uzņēmumam un fiziskai personai, kas veic saimniecisko darbību!

      Darba aizsardzības sistēmas komplekta saturā ietilpstošo dokumentu sarakstu varam nosūtīt pēc jūsu pieprasījuma.

     Par darba aizsardzības sistēmas neesamību un citiem pārkāpumiem paredzēts   sods pēc Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa var sastādīt pat līdz 10.000 latiem.

Ja vēlaties šo nolikumu paraugus, kā arī citus dokumentus, tad varam Jums piedāvāt  tos pasūtīt pēc Jūsu izvēles!  

CENAS: 

NILLN sistēma: Ls40,-  ;  

DA sistēma (pamati) Ls60,-  ;  

Grāmatvedības politika Ls50,-

Pasūtot vairākus nolikumus, piemērojam 10%-15% atlaidi!

Ar cieņu, Jadviga Neilande

SIA T & D Advance valdes priekšsēdētāja

e-pasts: info@manadeklaracija.lvtel.29152561

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēma!

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu esam izstrādājuši iekšējās kontroles sistēmu, kurā paredzēta:

 

1)    klientu identificēšanas kārtība;

2)    kārtība, kādā tiek novērtēts ar klientu, tā rezidences (reģistrācijas) valsti, klienta saimniecisko vai personisko darbību, izmantotajiem pakalpojumiem un veiktajiem darījumiem saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks;

3)    kārtība un apjoms, kādā veicama klienta izpēte;

4)    kārtība, kādā veicama klienta darījumu uzraudzība;

5)    neparastu un aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā darbinieks atturas no aizdomīga darījuma veikšanas;

6)    kārtība, kādā tiek ziņots Kontroles dienestam par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem;

7)    kārtība, kādā tiek uzglabāti klienta identifikācijas un izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtie dati un dokumenti;

8)    darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība.

 

Kārtība ir obligāti nepieciešama:

·         kredītiestādēm;

·         finanšu iestādēm;

·         nodokļu konsultantiem un konsultāciju firmām;

·         neatkarīgiem grāmatvežiem un grāmatvedības firmām,

·         zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām;

·         zvērinātiem notāriem,

·         zvērinātiem advokātiem,

·         neatkarīgiem juristiem un juridiskajām firmām;

·         juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;

·         personām, kas darbojas ar nekustamā īpašuma pārdošanu;

·         izložu un azartspēļu organizētājiem;

·         personām, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus;

·         transportlīdzekļu tirgotājiem;

·         kultūras pieminekļu tirgotājiem;

·         dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirgotājiem;

·         citu pakalpojumu sniedzējiem, ja skaidrās naudas darījums dienā pārsniedz 15.000 eiro.

 

 

Autors:

sertificēta nodokļu konsultante ar VID darba pieredzi, Jadviga Neilande,

Nodokļi & Komercija redaktore;

SIA T & D Advance v.pr;

 

Par šīs sistēmas neieviešanu un citiem pārkāpumiem sods kopā var būt līdz 2000,- latiem. Kontroli veic Valsts ieņēmumu dienests.

 

NILLN sistēma maksā tikai 40,- latus un to var pasūtīt:

 

t. 29152561

info@manadeklaracija.lv

 

Grāmatvedības politika

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41.punktu, katram uzņēmumam vai individuālajam komersantam, kas kārto divkāršo grāmatvedību, obligāti ir jāizstrādā grāmatvedības politika.

 

Tā kā grāmatvedim bieži nav laika, esam izstrādājuši vienota parauga grāmatvedības politiku.

 

Mēs piedāvājam:

 

Kontu korespondence;

Nolikums par grāmatvedības organizēšanu,

Atliktā nodokļa aprēķins,

Pamatlīdzekļu nolietojuma normas;

Krājumu uzskaites kārtības noteikumi;

Krājumu zudumu normas aprēķinu;

Nolikumu par komandējumiem un darba braucieniem;

Dalībnieku kapitāla daļas reģistrs;

Auto maršruta lapa;

Nolikums par auto transporta lietošanu uzņēmumā;

Nolikums par avansa norēķiniem;

Nolikums par kases operācijām;

Nolikums par saimnieciskiem un nesaimnieciskiem izdevumiem;

Nolikums par reprezentācijas izdevumiem;

Noliekums par proporcijas aprēķināšanu PVN;

UIN avansa maksājumu koeficienta aprēķins;

Grāmatvedības ierakstu, dokumentu un reģistru glabāšanas noteikumi;

Dokumentu apgrozības apraksts vai shēma;

Inventarizācijas instrukcija;

Gada pārskata u.c. grāmatvedības pārskatu sagatavošanas noteikumi;

Ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, saistību un pašu kapitāla instrumentu klasifikācijas kritēriji;

Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumi;

Grāmatvedības datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības uzņēmumā.

 

(Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, sert.nr 107)

 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksu par grāmatvedības politikas neesamību paredzēts sods līdz 250,- latiem. Par atkārtotu pārkāpumu var ierosināt Krimināllietu.

Grāmatvedības politikas cena 50,- lati.

t. 29152561

info@manadeklaracija.lv


Saskaņā ar jaunajiem likumu grozījumiem par PVN, UIN, IIN un vieglā transportlīdzekļa nodokli, esam izstrādājuši NOLIKUMU ‘Par autotransporta izmantošanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai’

 

·        lietošanu un turēšanu,

·        nodokļu aprēķināšanu,

·        grāmatvedības korespondenci,

·        ceļazīmes paraugu,

·        patapinājuma līgumu,

·        nomas līgumu,

·        valdes locekļa pilnvarojuma līgumu.

 


Grāmatvedības organizācijas dokumentos katram uzņēmumam vajadzētu būt nolikumam par dienesta auto.

Ja vēlaties iepriekšminēto nolikumu paraugus, kā arī citus dokumentus, tad varam Jums piedāvāt tos pasūtīt pēc Jūsu izvēles! Ja šaubieties par nepieciešamību, pajautājiet ......


Dienesta auto nolikums: Ls25,-

banner Xchange network
Autortiesības SIA T & D Advance, web-izstrāde SIA Web Stils.