TRĪS LIETAS!
Aktuāla intervija!
Nolikumi komersantiem 2016!
Fiziskām personām
Pakalpojumu veidi
Juridiskām personām
Par mums
Tēmas
Ievērībai
Sadarības partneri
Reklāma


Top.LV
 


Jadviga Neilande

Sertificēta nodokļu konsultante
SIA T & D Advance valdes priekšsēdētāja
Aktuāla intervija ar
SIA T & D Advance valdes priekšsēdētāju un
izdevuma “Nodokļi un Komercija”
redaktori Jadvigu Neilandi!

Par uzdrīkstēšanos un mērķiem jauna biznesa uzsākšanā šajos ekonomiskajos apstākļos, par šī brīža aktualitātēm nodokļu politikā un biznesā ar jaunā izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktori Jadvigu Neilandi sarunājās ziņu aģentūras BNA LATVIA žurnāliste Renāte Logina.

Kā radās ideja par jauna izdevuma izveidi?

Strādājot ilgus gadus Valsts ieņēmumu dienestā, man bija iespējams regulāri komunicēt ar nodokļu maksātājiem, piedalīties metodisko norādījumu un Ministru kabineta noteikumu sastādīšanā, kā arī konsultēt nodokļu maksātājus dažādos aktuālos jautājumos. Katru dienu uzklausot nodokļu jautājumus, problēmas un netaisnīgu likuma normu piemērošanu, man pamazām radās doma darīt vairāk sabiedrības labā. Un kā viena no iespējām informēt sabiedrību ir veidot šo izdevumu.

Kāpēc Jūs tieši šobrīd, kad ekonomiskā situācija ir tik nestabila, izlēmāt iesaistīties šajā biznesā, kopā ar komandu veidojot šo izdevumu?

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā ir nepieciešams stimuls un atspēriens jauna biznesa uzsākšanai. Lēmums par jauna žurnāla izveidošanu nebija pēkšņs. Tas brieda jau ilgāku laiku. Atlika tikai riskēt un ticēt saviem spēkiem, ka nākotnē žurnāls nesīs gandarījumu tā veidotājiem. Ar šo jauno izdevumu tāpat centīsimies radīt vīziju uzņēmēju vidū par nākotnes ekonomisko uzplaukumu, kā arī ticību saviem spēkiem.

Šobrīd nodokļu likmes mainās ļoti strauji. Cik lielā mērā, Jūsuprāt, iespējams izdevumā publicēt aktuālu un jau nenovecojušu informāciju?

Lai savlaicīgi nodokļu maksātājs saņemtu nepieciešamo informāciju, papildus žurnālam ir paredzēts izdot katru nedēļu pielikumu „Gudri!”, kurā būs atspoguļoti visi nedēļas jaunumi. Ministru kabineta noteikumi ir spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas, izņemot atsevišķus gadījumus. Nesavlaicīga informācija var novest pie liekiem sodiem un nodokļu uzrēķiniem. Lai novērstu šādu situāciju, pielikums „Gudri!” tiks izdots katru nedēļu. Tajā tiks atspoguļoti arī nodokļu maksātāju jautājumi, jo ne vienmēr tos var atbildēt VID darbinieks sakarā ar kompetences robežu. Piemēram, nodokļu maksātājs var uzdot jautājumu, kā atvērt ķīmisko tīrītavu. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā ir jāpieskaras reģistrācijas noteikumiem, nodokļiem, atļaujām, darba aizsardzībai, vides aizsardzībai, tehnikas drošībai, reklāmai un citām svarīgām lietām. Lai noskaidrotu šādu jautājumu, cilvēkam ir jāizlasa desmitiem likumu un noteikumu, jāapzvana daudzas iestādes. Turklāt vēl jānoskaidro – kas vispār ir jāmeklē un ar ko sākt. Tādēļ mēs esam iecerējuši atbildēt uz visiem šāda rakstura jautājumiem. Arī par maksātnespēju, likvidāciju, reorganizāciju vai tiesisko aizsardzību.

Kas šobrīd ir galvenie jautājumi, galvenās problēmas nodokļu jomā Latvijā? Vai izdevums kaut kādā ziņa palīdzēs cilvēkiem vai valstij šīs problēmas risināt?

Lielākā problēma šobrīd ir neziņa par nākotni, cilvēkiem nav ticības saviem spēkiem un tie ir vīlušies valsts amatpersonās. Dziļais ekonomiskais pagrimums radījis cilvēkos depresiju.
Mūsu izdevums cerams varēs dot stimulu cilvēkiem attīstīt savu biznesu. Ja attīstīsies bizness, arī darba ņēmējiem būs darbs.

Ar izdevuma starpniecību ikvienam lasītajam būs iespēja piedalīties arī nodokļu grozījumu izstrādē, iesniedzot lasītāju iesūtītos priekšlikumus. Tiks nodrošināta palīdzība arī nejēdzību, kas traucē Latvijas valsts ekonomiskajai attīstībai, risināšanā.
Amatpersonas, kas nav lojālas Latvijas valstij, nav tiesīgas atrasties valsts amatos, tādēļ tiks panākts, lai politiķi izdevumā un tā lasītājos ieklausās.

Savas iepriekšējā darbības laikā esat daudz runājusi ar uzņēmējiem Latvijā? Kas ir tās jomas, kurās uzņēmējiem pietrūkt informācijas un zināšanas? Cik lielā mērā tas var ietekmēt uzņēmuma attīstību?

Uzņēmēji bieži vien nezina, kā pareizi piemērot nodokļus. Līdz ar to rodas problēmas ar auditu, nodokļa uzrēķiniem un sodiem. Tas savukārt rada apstākļus uzņēmuma maksātnespējai un bezdarbam. Lai tas nenotiktu, izdevumā tiks maksimāli daudz skaidrots, kā pareizi piemērot nodokļus un veikt aprēķinus. Piemēram, par atbildību, informācijas iztrūkst vispār. Reizēm šī informācija ir nepieciešama nodokļu maksātājam, lai tas neapdomīgi nenoslēdz līgumu ar personām, kas turamas aizdomās par noziedzīgiem nodarījumiem. Un Latvijā nav mazums tādu situāciju, kur nezināšanas pēc labs strādājošs uzņēmums cieš no problēmām, ko radījis kāds fiktīvs uzņēmums vai „naudas atmazgātājs”.

Ar ko jaunais izdevums “Nodokļi un Komercija” atšķirsies no citiem līdzīgiem izdevumiem, kas būs tajā galvenās apskatītās tēmas, ko lasītājs var sagaidīt?

Jaunais izdevums atšķirsies ar to, ka tajā tiks apskatītas daudz vairāk tēmas, kā patlaban esošajos žurnālos Latvijā – par nodokļiem, grāmatvedību, VID lēmumu analīzi, sociāliem jautājumiem, darba attiecībām. Tiks izskatītas arī problēmsituācijas un paredzēta sleja lasītāju viedokļiem. Latvijas esošajos medijos trūkst informācijas par problēmjautājumu un situāciju skaidrojumiem, tādēļ bieži rodas nodokļu audita uzrēķini. Šajā sakarā izdevumā katru mēnesi tiks izskatīts un analizēts kāds tiesas spriedums vai VID audita lēmums nodokļu pārkāpumu lietās un izskaidrotas pieļautās kļūdas, kā arī sniegti padomi, kā no tām turpmāk izvairīties.

Kā otrs, viens no žurnāla svarīgākajiem mērķiem, ir iedrošināt lasītājiem rakstīt redakcijai un izklāstīt savas problēmas, nejēdzības un priekšlikumus likumu un noteikumu grozīšanai. Problēma  taisnīgi un likumīgi tiks izskatīta publiski, kā arī, pieaicinot atbildīgās amatpersonas, tiks meklētas atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Nozīmīgākie  priekšlikumi tiks sagatavoti un iesniegti arī Ministru kabinetam.

Kas ir tā cilvēku grupa, kurai, Jūsuprāt, izdevums būtu visvairāk nepieciešams, uz ko tas tiek mērķēts?

Latvijas mediji ar lielām grūtībām skaidro informāciju par nodokļiem un komercdarbību vieglā un saprotamā valodā, kas nereti liek domāt, ka attiecīgo žurnālu mērķauditorija ir tikai profesionāli speciālisti grāmatvedības, nodokļu un revīzijas jomā. Izdevumā “Nodokļi un Komercija” šī informācija tiks sniegta pēc iespējas vienkāršāk, lai to var izlasīt visi Latvijas iedzīvotāji – uzņēmumu vadītāji, akcionāri un valdes locekļi, komersanti, zemnieki, grāmatveži, juristi vai vienkārši fiziskās personas. “Nodokļi un Komercija” aptver visu nodokļu maksātāju slāni – sākot no miljonāra un beidzot līdz sētniekam.

Pirmais jaunā izdevuma numurs jau iznācis. Kāda ir speciālistu atsaucība un interese par to?

Pirmais žurnāls tika sastādīts, iedvesmojoties no cilvēkiem, kuriem nepieciešama šī konkrētā informācija. Un kas gan var būt labāks par to, ka žurnāls ir tik praktisks, ka to tagad lasa gandrīz katrās mājās, kurās tas ir nonācis – sākot no villas un beidzot ar mazu dzīvoklīti. Ja cilvēki saka: paldies, tas man tieši tagad ir vajadzīgs un noder - tad tas ir super! Var uzskatīt, ka mērķis ir sasniegts.

Kad plānojat izdot nākamo numuru?

Nākamais žurnāls iznāks aprīļa sākumā, kurā varēs iepazīties ar PVN jaunumiem attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu ES un trešajās valstīs, tiks izskatīts audita lēmums par nepareizi noformētu darījumu, informācija par to, kā maksāt VSAOI, ja personai ir piemājas saimniecība, bet nav darba, par kapitāla aplikšanu ar IIN, pašnodarbinātā ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu, kļūdu labošanu gada pārskatā un citiem jautājumiem.

Foto: Andris Liģerisbanner Xchange network
Autortiesības SIA T & D Advance, web-izstrāde SIA Web Stils.